Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-6 –LETNICH PRZEDSZKOLA NR 33 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

6.00 - 8.15

Schodzenie się dzieci do sali zajęć.

Zabawy dowolne i inspirowane przez nauczyciela: gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zespołowe. Zabawy w kącikach kreatywnych: zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.

Praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem mającym trudności edukacyjne.

Zabawy logopedyczne.

Czynności organizacyjno- porządkowe.

8.15 - 8.20

Zabawy ruchowe/ ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Pełnienie dyżurów.

8.30 – 8.50

Śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

8.50 – 9.00

Czynności porządkowe

9.00-9.45

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową /zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego/. Religia dla dzieci 6-letnich.

9.45-10.00

Gry i zabawy ruchowe

10.00-11.00

Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyka, literaturą.

Zabawy dowolne w kącikach kreatywnych.

Rozmowy indywidualne z dziećmi.

11.00 –11.30

Korzystanie z potrzeb specjalistów (logopedy, pedagoga) Sytuacje okolicznościowe (np. teatrzyki, imprezy rodzinne)

11.30 -12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjno-porządkowe.

12.00-12.30

Obiad- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

12.30-14.00

Leżakowanie najmłodszych/ Odpoczynek poobiedni.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej/ literatury dziecięcej.

12.30-13.30

/grupy starsze/

Zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

Zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe.

Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, działalność plastyczna.

13.30 – 13.50

Przygotowanie do podwieczorku.

Czynności samoobsługowe i porządkowe.

Podwieczorek.

14.00-14.30

Udział dzieci w zajęciach Optymistycznego Klubu Przedszkolaka /grupy starsze/:

- Kraina Plastyczna

- Kraina Muzyczna

- Kraina Teatralna

- Kraina Przyrodniczo-badawcza

- Kraina Matematyczno- konstrukcyjna

14.30 – 16.30

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne w małych grupach, pod kierunkiem nauczyciela Zabawy inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju Zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka (w tym pobyt na podwórku przedszkolnym) Praca wyrównawcza. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy i gry integracyjne w grupach łączonych. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu