Organizacja pracy Przedszkola nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 16:30.

Oddziały przedszkolne

Posiadamy aktualnie 7 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza łącznie 168 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ponadto posiadamy również 2 oddziały przedszkolne- szpitalne usytuowane na terenie PSK nr 1 w Zabrzu.

Praca dydaktyczno- wychowawcza z dziećmi

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów nauczania i wychowania (MEN) oraz programów własnych opracowanych przez nauczycielki. Praca dydaktyczno- wychowawcza zgodna jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przychodzenie do Przedszkola

Ze względu na rozkład dnia w Przedszkolu dzieci przychodzą do godziny 8.15.

Odbieranie dzieci

Dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby upoważnione do tego przez rodziców i zapisane w Karcie Dziecka. Osoba odbierająca dziecko powinna być pełnoletnia. Osobom pod wpływem alkoholu- dzieci nie będą wydawane. Odbieranie dzieci odbywa się zgodnie z zdeklarowanymi przez rodziców godzinami. W przypadku późniejszego odbioru dziecka z przedszkola, będzie naliczana dodatkowa odpłatność.

Odzież

Dzieci powinny być ubrane w wygodne i praktyczne ubranka oraz  mieć wygodne obuwie na zmianę. Wskazane jest wyposażenie dziecka , zwłaszcza młodszego  w "rezerwowe" ubranka do ewentualnego przebrania.

Zabawki

W naszym przedszkolu obowiązuje jeden dzień w tygodniu (PIĄTEK), ogłoszony Dniem Zabawek. Tego dnia i tylko tego-dzieci mogą przynieść ze sobą do przedszkola swoją ulubioną zabawkę, układankę lub grę stolikową. Za przyniesione zabawki (za zgodą rodzica)  przedszkole  nie ponosi odpowiedzialności.

Chore dzieci

Dzieci: przeziębione, zakaźnie chore, z gorączką, kaszlem lub katarem nie są przyjmowane do Przedszkola. Od dziecka powracającego po chorobie zakaźnej wymagamy zaświadczenia od lekarza. Na terenie przedszkola nie są podawane dzieciom żadne leki, nawet te przyniesione przez rodzica z domu.

Rodzice

Mile widziane jest aktywne uczestnictwo rodziców w życiu Przedszkola. Zapraszamy do udziału w imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, wyjściach, wycieczkach plenerowych, przedsięwzięciach przedszkolnych, konkursach oraz Balu dla Rodziców. Liczymy na Państwa wszechstronną pomoc!

Odpoczynek

Z drzemki poobiedniej korzystają dzieci z grup najmłodszych (3,4-latki). Dzieci 3-letnie nie leżakujące powinny być odebrane prze rodzica do godz. 12.00. Pozostałe dzieci mają możliwość wyciszenia się, słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczyciela.

Nieobecność dziecka w przedszkola

Każdą nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie, poinformować o chorobach zakaźnych lub innych niepokojących objawach. Rodzice dzieci 6- letnich każdą dłuższą nieobecność dziecka (powyżej 5 dni) mają obowiązek pisemnie usprawiedliwić.

Personel przedszkola

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno – obsługowy. Nad ich pracą czuwa dyrektor i wicedyrektor.
Kadra pedagogiczna to nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które systematycznie doskonalą swój warsztat pracy.